Regulamin akcji „Wsparłem już grę Elekt”

 

 1. Regulamin określa zasady obliczania kosztów wysyłki towaru zakupionych, w ramach przedsprzedaży gry Elekt, w sklepie internetowym dostępnym pod adresem whatthefrog.pl/sklep
 2. Organizatorem akcji jest: Dimundi sp. z z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, kod pocztowy 80-85, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ,  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638305, NIP 5833215709 i REGON 365463131, o kapitale zakładowym 5 000 zł, posługująca się numerem telefonu: 722 270 256.
 3. Akcje skierowane jest dla osób, które:
  • wsparły grę Elekt na portalu zagramw.to w dniach od 4 września 2018  do 2 października 2018, opłaciły tam koszty transportu, oraz zarejestrowały się w sklepie internetowym whatthefrog.pl/sklep tym samym adresem mailowym, który został użyty podczas rejestracji konta na portalu zagramw.to
   lub
  • złożyły i opłaciły co najmniej jedno  zamówienie w sklepie internetowym  whatthefrog.pl/sklep w skład którego wchodziła gra Elekt w przedsprzedaży oraz opłaciły  już koszty transportu
 4. Aby uczestniczyć w akcji, należy:
  • spełnić warunki opisane w pkt.3
  • zakupić towar w sklepie internetowym whatthefrog.pl/sklep w dniach od 20 listopada do dnia zakończenia akcji „Wsparłem już grę Elekt” (szczegóły pkt.5)
  • podczas składania zamówienie zaznaczyć opcję darmowej wysyłki oznaczonej jako: „Wsparłem już grę Elekt”
 5. Akcja „Wsparłem już grę Elekt” kończy się w dniu zakończenia przedsprzedaży gry Elekt, który jest jednocześnie dniem rozpoczęcia wysyłki gier do osób, które wsparły Elekta na zagramw.to. Przedsprzedaż gry Elekt zakończy się najpóźniej 1 maja 2019 roku, lub do odwołania.
 6.  Każde zamówienie złożone w sklepie internetowym whatthefrog.pl/sklep, po spełnieniu warunków opisanych w  pkt. 4, zostanie wysyłane razem z grą Elekt w dniach opisanych w pkt.5
 7. Dla klientów którzy wsparli grę na  zagramw.to, zamówienie zostanie wysłane na adres podany na  zagramw.to.
 8. Istnieje możliwość wcześniejszej wysyłki towaru,  po spełnieniu następujących warunków:
  • towar musi być dostępny w dniu wysyłki
  • należy opłacić koszty dodatkowej wysyłki