Organizatorem konkursu jest studio What The Frog zarejestrowane jako Dimundi sp. z o.o. z siedzibą ul. Wały Piastowskie 1/1508 80-855 Gdańsk, KRS: 0000638305 NIP: 5833215709, zwane dalej Organizatorem. Organizator jest również Administratorem danych osobowych.

Zgłoszenia na Konkurs przysyłane są drogą mailową przez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora (whatthefrog.pl/tsukuyumi). Tylko zgłoszenia przysłane tą drogą biorą udział w Konkursie. Każda osoba, która poprawnie wyśle zgłoszenie na Konkurs zostaje Uczestnikiem Konkursu.

Każda osoba może przysłać tylko jedno zgłoszenie na Konkurs. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia powoduje dyskwalifikację z udziału w Konkursie.

Przyjmowanie zgłoszeń zostaje zakończone 9 lutego 2020 roku o godzinie 23:59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie. Tylko zgłoszenia zawierające wszystkie poprawne odpowiedzi wezwą udział w losowaniu nagród.

Do 23:59 13 lutego 2020 roku Organizator powoła komisję, która wybierze najciekawszą odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe. Komisja bierze pod uwagę tylko te zgłoszenia, które będą miały poprawną odpowiedź na pytanie zamknięte. Autor wybranego przez komisję zgłoszenia zostanie Zwycięzcą Konkursu i zostanie o tym poinformowany drogą mailową nie później niż 48 godzin od zakończenia losowania (na adres email podany przez tego Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym). Zwycięzca Konkursu jest zobligowany do odpowiedzi na maila informującego o wygranej w ciągu 48 godzin i podanie adresu wysyłki nagrody oraz swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu (na potrzeby wysyłki nagrody).

Uczestnik Konkursu zgadza się na udostępnienie swojego imienia w materiałach publikowanych przez Organizatora w przypadku zostania Zwycięzcą Konkursu. Uczestnik zgadza się na przetwarzania swojego adresu email, numeru telefonu, imienia i nazwiska oraz wszelkich innych danych osobowych wyłącznie na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu. Jeżeli Uczestnik zaznaczy opcję „zapisz mnie do newslettera” podczas wysyłania zgłoszenia na Konkurs, zgadza się na otrzymywanie drogą mailową wiadomości reklamowych od Organizatora dotyczących działalności studia What The Frog.

Nagrodą w Konkursie, którą otrzymuje Zwycięzca, jest egzemplarz gry Elekt lub mata do gry Elekt w zależności od wyboru dokonanego przez Uczestnika podczas przysyłania zgłoszenia. W przypadku braku wyboru przez Uczestnika preferowanej nagrody, Zwycięzca otrzymuje egzemplarz gry Elekt. Organizator pokrywa koszty wysyłki nagrody do Zwycięzcy na terenie Polski. Nagroda zostanie wysłana Paczkomatem Inpost lub będzie można odebrać ją osobiście w siedzibie Organizatora, jeśli Zwycięzca zgłosi taką chęć (czas na odbiór osobisty nagrody to 7 dni roboczych).

Jeżeli Zwycięzca nie odpowie Organizatorowi na wiadomość zawiadamiającą o wygranej w Konkursie w ciągu 48 godzin od jej wysłania lub nie poda danych koniecznych do wysyłki nagrody w tym czasie lub nie odbierze osobiście nagrody w ciągu 7 dni roboczych, uznaje się, że zrzeka się swojej nagrody i Organizator ponawia całą procedurę wyłaniania Zwycięzcy. Ponowne wyłonienie zwycięzcy musi odbyć się w ciągu 7 dni roboczych od zrzeczenia się nagrody przez poprzedniego Zwycięzcę.

Tsukuyumi – Full Moon Down, Made by Felix Mertikat under license from King Racoon Games
Copyright (c) for the Polish edition by Dimundi sp. z o.o., 2020, Wydawnictwo WhatTheFrog