fbpx

Regulamin zbiórki Echo Światów

Postanowienia ogólne

 1. Pojęcia wykorzystane w treści regulaminu:
  • SPRZEDAWCA -  Dimundi sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 1/1508, kod pocztowy 80-855, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638305, NIP 5833215709 i REGON 365463131, kontakt telefoniczny: 722 270 256.
  • PLATFORMA - platforma wsparcia społecznościowego dostępna pod adresem https://whatthefrog.pl/fundujemy/echo
  • SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem whatthefrog.pl/sklep
  • PROJEKT - projekt Echo Światów polegający na przygotowaniu przez SPRZEDAWCĘ i wydaniu przez SPRZEDAWCĘ książki oraz muzyki skomponowanej specjalnie dla graczy gier bez prądu.
  • ZBIÓRKA - finansowanie PROJEKTU na PLATFORMIE w CZAS TRWANIA ZBIÓRKI, kiedy to WSPIERAJĄCY wybierając NAGRODY współfinansuje PROJEKT. W zależności od wielkości wsparcia odblokowywane są CELE, które wzbogacają NAGRODY wybrane przez WSPIERAJĄCYCH.
  • CZAS TRWANIA ZBIÓRKI - okres od STARTU ZBIÓRKI do KOŃCA ZBIÓRKI
  • START ZBIÓRKI - godzina 10:00, 30 czerwca 2020 roku.
  • KONIEC ZBIÓRKI - godzina 23:59, 31 lipca 2020 roku.
  • WYDŁUŻENIE ZBIÓRKI  -  okres 30 dni liczony od KOŃCA ZBIÓRKI, kiedy to WSPIERAJĄCY, którzy WSPARLI PROJEKT w CZASIE TRWANIA ZBIÓRKI mogą jeszcze wybierać NAGRODY. Nagrody wybrane podczas WYDŁUŻENIA ZBIÓRKI nie liczą się do odblokowania CELÓW.
  • WSPIERAJĄCY - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która WSPIERA PROJEKT  przez PLATFORMĘ, po zarejestrowaniu się w nim lub bez rejestracji.
  • WSPARCIE - zakup NAGRODY z gwarancją dostawy po ZAKOŃCZENIU PROJEKTU.
  • SUKCES ZBIÓRKI - osiągnięcie PIERWSZEGO CELU FINANSOWEGO w czasie trwania ZBIÓRKI. W przypadku nieosiągnięcia PIERWSZEGO CELU FINANSOWEGO wpłacone przez WSPIERAJĄCYCH pieniądze są im zwracane na konta z których dokonano przelewów.
  • ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - listopad 2020 roku pod warunkiem SUKCESU ZBIÓRKI. Data zakończenia projektu może ulec zmianie.
  • PIERWSZY CEL FINANSOWY - ustalony na 8000 zł, jest to minimalna wartość wpłaconych pieniędzy przez WSPIERAJĄCYCH, która gwarantuje SUKCES ZBIÓRKI.
  • PRODUKT - produkt dostępny w SKLEPIE.
  • NAGRODA - produkt lub usługa dostępna na PLATFORMIE w trakcie ZBIÓRKI.
  • NAGRODA GŁÓWNA - zestaw b-moll i c-moll dostępne na PLATFORMIE.
  • CEL - element lub ulepszenie NAGRODY GŁÓWNEJ, które będzie dostępne dla wszystkich WSPIERAJĄCYCH, którzy wybrali NAGRODĘ GŁÓWNĄ, po spełnieniu kryteriów finansowych (przekroczona kwota wsparcia) lub kreatywnych (zebrana wystarczająca liczba NUTEK).
  • NUTKI - wirtualne punkty przypisane do wybranych NAGRÓD, które służą do realizacji CELÓW KREATYWNYCH.
  • CEL KREATYWNY - CEL odblokowany za pomocą NUTEK.
  • CEL FINANSOWY - CEL odblokowany za pomocą wpłat WSPIERAJĄCYCH.
  • ZAWARTOŚĆ EKSKLUZYWNA - NAGRODA lub część NAGRODY, która będzie dostępna tylko podczas ZBIÓRKI
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem PLATFORMY.
 3. Szczegółowy regulamin obsługi SKLEPU znajduje się pod adresem: https://whatthefrog.pl/sklep-regulamin/
 4. WSPIERAJĄCY przed zakupem ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, który jest integralną częścią umowy sprzedaży NAGRÓD oferowanych na PLATFORMIE.

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są NAGRODY, które dostępne są na PLATFORMIE w trakcie trwania ZBIÓRKI.
 2. Wybrane NAGRODY zostaną dostarczone WSPIERAJĄCYM, po SUKCESIE ZBIÓRKI w terminie ZAKOŃCZENIA PROJEKTU.
 3. WSPIERAJĄCY dofinansowując PROJEKT odblokowują kolejne CELE. Odblokowane CELE są dołączane do każdej NAGRODY GŁÓWNEJ. CELE związane z kartami do gry Elekt będą dołączane tylko do nagrody zestaw c-moll.
 4.  Zdjęcia i opisy NAGRÓD oferowane na PLATFORMIE w tracie ZBIÓRKI nie przedstawiają finalnej wersji produktów. WSPIERAJĄCY wspierając PROJEKT, ma realny wpływ na wygląd i zawartość NAGRÓD. Dzięki WSPARCIU i odblokowaniu CELÓW SPRZEDAWCA może wzbogacać i ulepszać NAGRODY. Komentarze i sugestie przesyłane przez WSPIERAJĄCYCH podczas ZBIÓRKI mogą mieć wpływ na wygląd i zawartość NAGRÓD. Celem SPRZEDAWCY i WSPIERAJĄCYCH jest ulepszenie NAGRÓD.
 5. ZAWARTOŚĆ EKSKLUZYWNA to NAGRODA lub część NAGRODY, która dostępna będzie dla WSPIERAJĄCYCH, którzy wybrali NAGRODĘ GŁÓWNĄ.
 6. ZAWARTOŚĆ EKSKLUZYWNA nie będzie dostępna po dacie KOŃCA ZBIÓRKI, a dla WSPIERAJĄCYCH po WYDŁUŻENIU ZBIÓRKI.
 7. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zarezerwowania 10 zestawów NAGRÓD z ZAWARTOŚCIĄ EKSKLUZYWNĄ. Zestawy te będą mogły pojawić się w ofercie SKLEPU w cenie nie mniejszej niż dwukrotność najwyższej ceny nagrody na ZBIÓRCE lub będą mogły być przekazane na akcje charytatywne.

Płatności

 1. Ceny wszystkich produktów na PLATFORMIE są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto NAGRODY nie obejmuje kosztu jej wysyłki.
 2. WSPIERAJĄCY może zapłacić przelewem lub poprzez płatności elektroniczne. W przypadku płatności przelewem koniecznym jest wykonanie płatności w ciągu 24h od WSPARCIA, w przeciwnym wypadku WSPARCIE może zostać anulowane, a ewentualnie wpłacona później kwota zostanie zwrócona WSPIERAJĄCEMU.
 3. Jeżeli WSPIERAJĄCY chciałby otrzymać fakturę VAT, należy dokonać WSPARCIA z rejestracją, wpisując numer NIP. WPIERAJĄCY zgadza się na elektroniczne wystawienie faktury VAT, które będą wystawiane po SUKCESIE ZBIÓRKI.
 4. Nie odpowiadamy za błędne dane wskazane przez WSPIERAJĄCEGO jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 5. Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

Sposób realizacji zamówienia

 1. WSPIERAJĄCY wybiera NAGRODY na PLATFORMIE w trakcie trwania ZBIÓRKI.
 2. Wybrane NAGRODY trafiają do koszyka, skąd dokonuje się finalizacji zamówienia.
 3. Do koszyka można również dodawać PRODUKTY ze SKLEPU. Takie PRODUKTY nie liczą się do CELU FINANSOWEGO ani CELU KREATYWNEGO. Wysyłka nastąpi razem z NAGRODAMI.
 4. Do złożenia zamówienia wymagane jest podanie danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu, adres dostawy. Nie ma obowiązku zakładania konta, jednak jego brak uniemożliwia komentowanie ZBIÓRKI oraz śledzenie zamówienia.
 5. Po WSPARCIU WSPIERAJĄCY otrzymuje informację o  przyjęciu zamówienia na adres e-mail podany przy rejestracji. W tej wiadomości znajdują się m.in.:
  • liczba i cena zamówionych NAGRÓD, wraz z podatkiem VAT,
  • koszty dostawy.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po SUKCESIE ZBIÓRKI po ZAKOŃCZENIU PROJEKTU.
 7. Od momentu WSPARCIA do momentu jego realizacji klient może anulować złożone przez siebie WSPARCIE  kontaktując się ze SPRZEDAWCĄ e-mailowo na adres biuro@whatthefrog.pl
 8. Termin otrzymania zamówienia przez WSPIERAJĄCEGO definiuje ZAKOŃCZENIE PROJEKTU. Data zakończenia projektu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA może ZAKOŃCZYĆ PROJEKT wcześniej.

Lista wspierających

 1. Każdy WSPIERAJĄCY, który dokona WSPARCIA pojawi się na ogólnie dostępnej liście w zakładce Wspierający na PLATFORMIE. Wyświetlana będzie nazwa WSPIERAJĄCEGO, którą wprowadził w trakcie finalizacji płatności, wypełniając pole Nazwa wspierającego. Na liście Wspierających, obok nazwy WSPIERAJĄCEGO wyświetlana będzie sumaryczna liczba NUTEK jego wsparcia. Nazwa WSPIERAJĄCEGO, będzie również wpisana do książki Echo-Światów Inspiracje na stronie z imiennymi podziękowaniami od autorów.
 2. WSPIERAJĄCY może dokonać WSPARCIA anonimowo, wówczas nie będzie wyświetlany na liście w zakładce Wspierający na PLATFORMIE, nie będzie również wydrukowany na liście WSPIERAJĄCYCH w książce Echo-Światów Inspiracje.
 3. WSPIERAJĄCY wprowadzając swoją nazwę w polu Nazwa wspierającego w formularzu zamówienia, wyraża zgodę na opublikowanie tej nazwy w książce Echo Światów - Inspiracje na liście wspierających.
 4. SPRZEDAWCA ma prawo odmówić publikacji nazwy WSPIERAJĄCEGO, jeżeli uzna wprowadzoną nazwę za niestosowną.

Koszty wysyłki

 1.  Koszty wysyłki są uzależnione od firmy przewozowej i będą widoczne przed finalizacją zamówienia w koszyku.
 2. WSPIERAJĄCY w trakcie trwania ZBIÓRKI może wybierać kolejne NAGRODY i dodawać je do zamówienia, po zalogowaniu się do systemu i wyboru opcji "Dołącz do istniejącego zamówienia ze zbiórki Echo Światów" nie płacąc dodatkowych kosztów wysyłki. Jeżeli WSPIERAJĄCY dokonał WSPARCIA bez rejestracji, może również skorzystać z takiej opcji, ale musi podać ten sam adres e-mail, co podczas pierwszego zakupu.
 3. Przy WSPARCIU powyżej 250 zł, koszty wysyłki wynoszą 0 zł w przypadku wyboru: Darmowa wysyłka paczkomatem.
 4. Na potrzeby realizacji PROJEKTU udostępniamy możliwość odbioru osobistego NAGRÓD. Odbiór osobisty możliwy będzie w wybranych lokalach w Trójmieście  (Igranie w Lochu, Next LVL), Poznaniu (Draft) oraz Katowicach (Ludiversum).
 5. Na potrzeby realizacji PROJEKTU udostępniamy możliwość wysyłki Paczką w Ruchu. Wybierając tę formę wysyłki należy podać w uwagach do zamówienia,  adres punktu odbioru (miasto i ulice z numerem) odczytane samodzielnie ze strony https://www.paczkawruchu.pl/pokaz-punkty

Cele

 1. PROJEKT zakłada równoległą realizację dwóch celów CELU FINANSOWEGO i CELU KREATYWNEGO.
 2. Warunkiem koniecznym realizacji odblokowanych CELÓW KREATYWNYCH jest odblokowanie PIERWSZEGO CELU FINANSOWEGO.
 3. Odblokowane CELE wzbogacają NAGRODY GŁÓWNE. Każdy WSPIERAJĄCY, który wybrał NAGRODĘ GŁÓWNĄ otrzyma wszystkie odblokowane CELE. Odblokowane karty do gry Elekt dotyczą tylko nagrody c-moll.
 4. Niektóre NAGRODY są oznaczone symbolem EXCLUSIVE - oznacza to, że będą dostępne tylko dla WSPIERAJĄCYCH. Po ZAKOŃCZENIU PROJEKTU nie będą dostępne w sklepach.

Newsletter

 1. Z uwagi na charakter ZBIÓRKI każdy ze WSPIERAJĄCYCH zostanie automatycznie wpisany na newsletter i otrzymywać będzie informacje o aktualizacjach podczas trwania ZBIÓRKI.
 2. Newsletter zostanie automatycznie usunięty po ZAKOŃCZENIU PROJEKTU.
 3. Każdy ze WSPIERAJĄCYCH może wypisać się z newslettera wcześniej, po otrzymaniu pierwszego newslettera klikając link znajdujący się na dole otrzymanej wiadomości.

Zwroty, odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta WSPIERAJĄCY może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.
 2. Aby odstąpić od umowy, należy przesłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres biuro@whatthefrog.pl wraz z informacjami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia, adres dostawy, itp.) a następnie zwrócić NAGRODY zgodnie z informacjami przesłanymi przez SPRZEDAWCĘ w odpowiedzi na oświadczenie odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, SPRZEDAWCA gwarantuje zwrot w ciągu 7 dni pełnej kwoty WSPARCIA. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona, chyba że jest to niemożliwe (w takim przypadku - przelewem na wskazane konto bankowe).
 4. WSPIERAJĄCY może także w ciągu 14 dni zwrócić część zamówienia (np. niektóre zakupione NAGRODY), w takim przypadku SPRZEDAJĄCY gwarantuje zwrot tych towarów według wartości w momencie ich zamawiania. W przypadku zwrotu NAGRODY GŁÓWNEJ, WSPIERAJĄCY musi zwrócić również wszystkie odblokowane CELE.
 5. Koszty zwrotu NAGRÓD (dostarczenia ich do siedziby SPRZEDAWCY) są ponoszone przez WSPIERAJĄCEGO.

Reklamacje

 1. W razie wszelkich niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów WSPIERAJĄCY może złożyć reklamację pod adresem e-mail biuro@whatthefrog.pl podając dane niezbędne do identyfikacji WSPARCIA (np. adres dostawy, numer WSPARCIA, itp.) i dokładnie opisując problem.
 2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), WSPIERAJĄCY może zdecydować czy SPRZEDAWCA zwróci równowartość NAGRÓD, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inny, dostępny w SKLEPIE PRODUKT.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku konieczności zwrotu produktu SPRZEDAWCA wzywa kuriera lub przesyła list przewozowy do paczkomatu. WSPIERAJĄCY nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.
 5. W przypadku, gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot NAGRÓD, SPRZEDAWCA zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za NAGRODY oraz koszt dostawy.

Polityka prywatności

https://whatthefrog.pl/polityka-prywatnosci/