fbpx

Karta Akcji a wiele akcji Walki ONI

Opis sytuacji:


Zagrywasz kartę akcji „Przebudzenie” jednak na planszy pozostał tylko jeden obszar z 3 jednostkami ONI.

Możliwe działania:

Wykonanie ruchu oraz 1 akcji Walki ONI. Jednostki ONI z tego obszaru możesz przemieścić na sąsiednie obszary według uznania (tj. rozdzielić na różne obszary, przemieścić na ten sam obszar, pozostawić na obecnym obszarze – lub dowolną kombinację tych czynności), jedynym warunkiem jest możliwość zagrania karty walki ONI „Przejęcie ONI” przez jednostki ONI na jednym z tych obszarów (obszar kontrolowany przez inną frakcję lub obszar obszar bez znacznika terytorium oraz bez cechy obszaru Tsukuyumi).
Pozostałe 2 akcje Walki ONI przepadają (przed wykonaniem akcji Walki ONI był tylko obszar z jednostkami ONI).

Czy odpowiedź jest przydatna?
0
0