fbpx

Elekt FAQ

Lista kart wersji podstawowej do pobrania tutaj.

Ogólne zasady

Czy efekt karty X odnosi się do wszystkich Stref?
Wszystkie zdolności kart odnoszą się tylko do Stref, w których znajdują się te karty, chyba że wyraźnie napisano inaczej.

Jak należy odkładać Jednostki na stos Jednostek odrzuconych? Obrazkiem do góry czy czy dołu?
Odrzucane Jednostki są jawne. Należy odkładać je awersem do góry.

Jednostki Podstawowe

W jaki sposób używać Jednostek Podstawowych z dodatków?
Założeniem gry jest, aby gracze rozpoczynali grę z taką samą ręką Jednostek Podstawowych. Przed grą należy ustalić jakim zestawem Jednostek Podstawowych będzie grał każdy gracz. Może to być na przykład zestaw: Akolita, Szabrownik, Kurtyzana i Zabójca (albo jakikolwiek inny). Ważne, aby wszyscy gracze zaczęli grę z takim samym zestawem – inaczej gra będzie niezbalansowana. Zestaw możecie skompletować wybierając wspólnie karty, na jakie macie ochotę albo dokonać losowania. Losowanie polega na wzięciu po jednej Jednostce Podstawowej z każdego rodzaju i utworzeniu z niej talii. Talię należy następnie potasować i dobrać z niej 4 karty – te karty tworzą zestaw, który powinien otrzymać każdy gracz.

Czy Jednostka Podstawowa po odrzuceniu wraca na rękę?
Nie. Jednostka Podstawowa wraca na rękę po unicestwieniu. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której Jednostka Podstawowa ma zostać odrzucona, odkłada się ją na stos Jednostek odrzuconych, nie można jej ocalić. Ocalić można jedynie Jednostki, które ulegają unicestwieniu.

Gdzie należy odrzucać Jednostki Podstawowe? Czy należy utworzyć oddzielny stos Jednostek odrzuconych, specjalnie dla Jednostek Podstawowych? Czy może odrzucać je poza grę np. do pudełka?
Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnego stosu Jednostek odrzuconych. Wszystkie Jednostki – obojętnie czy Podstawowe czy Elitarne, trafiają po odrzuceniu na ten sam stos.  Może się tak zdarzyć, że stos Jednostek odrzuconych zostanie przetasowany i zostanie z niego utworzona nowa talia Jednostek. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że gracz w fazie rekrutacji dobierze na rękę Jednostkę Podstawową. Jest to zgodne z zasadami.

Jednostki Elitarne, Misje i Wpływy

Co zadziała – zdolność Stalokostnego Homunkulusa czy przywilej Mistrz Mieczy?
Przywilej działa zawsze przed Jednostką. Jeżeli osoba posiadająca przywilej Mistrz Mieczy zdecyduje się go użyć, gracz kontrolujący Stalokostnego Homunkulusa nie może już użyć jego zdolności, aby rozstrzygnąć remis, ponieważ remis został już rozstrzygnięty. To która karta działa przed którą opisano na karcie pomocy.

Czy Syndyk krwi unicestwia inną Jednostkę, jeśli sam zostanie unicestwiony?
Tak. Każda karta działa na samą siebie, chyba że napisano inaczej.

Czy mogę zdobyć Misję Watahy Wilkołaków, jeśli nie mam dwóch kart na ręce?
Tak. Jeżeli gra instruuje cię do odrzucenia czegoś, czego nie posiadasz, po prostu nic się nie dzieje.

Czy mogę przydzielić Jednostkę do Misji Mechaniczny Staldorg, jeśli nie będę miał co odrzucić?
Tak. Jeżeli gra instruuje cię do odrzucenia czegoś, czego nie posiadasz, po prostu nic się nie dzieje.

Czy mogę przydzielić Jednostkę do Misji Mechy wykradają żar, jeśli nie posiadam żadnego Żaru?
Tak. Jeżeli gra instruuje cię do odrzucenia czegoś, czego nie posiadasz, po prostu nic się nie dzieje.

Konfrontacje

Czy jeżeli jako jedyny posiadam Jednostkę lub Jednostki w Strefie, automatycznie wygrywam wszystkie konfrontacje?
Tak, wygrywasz każdą konfrontację pod warunkiem, ze posiadasz przynajmniej jeden symbol tej konfrontacji. Przykład: Jeżeli jako jedyny posiadasz Jednostkę w Strefie, ale nie masz na niej żadnego symbolu Okultyzmu, nie wygrywasz Okultyzmu i nie możesz dołożyć żetonów. Wyjątkiem jest Władza – nie musisz mieć żadnego symbolu Władzy, aby wygrać konfrontację na Władzę.

Czy mogę użyć przywileju Mistrz Mieczy/Szpiegów/Paktów, aby rozstrzygnąć remis, jeśli nikt nie ma żadnego symbolu?
Nie. Aby wygrać w konfrontacji, trzeba mieć przynajmniej jeden symbol danej konfrontacji (wyjątkiem jest tylko Władza).

Czy po wygraniu konfrontacji na Podstęp mogę zamienić Jednostki w innych Strefach niż w tej w której wygrałem konfrontację?
Nie. Zamiana musi dotyczyć Jednostki ze Strefy, w której wygrałeś konfrontację.

Czy po wygraniu konfrontacji na Podstęp mogę przełożyć Jednostkę do innej Strefy?
Nie. Wygrana w konfrontacji na Podstęp umożliwia jedynie zamianę miejscami dwóch Jednostek. Oznacza to, że nie możesz zamienić się z pustą strefą ani wysłać swojej jednostki do innej Strefy. W zamianie muszą uczestniczyć zawsze dwie i tylko dwie Jednostki.