fbpx

Dodatek Artefakty – instrukcja

Setup

– Karty Artefaktów należy potasować, utworzyć z nich talię i położyć obok talii Jednostek Elitarnych (rewersem do góry).
– Obok talii Artefaktów należy zostawić miejsce na stos odrzuconych Artefaktów. Jeśli talia Artefaktów się wyczerpie, należy przetasować stos odrzuconych Artefaktów i utworzyć z niego nową talię.
– Jeżeli nie ma żadnych kart w talii Artefaktów ani w stosie odrzuconych, nie można dobierać Artefaktów.
– Przed rozpoczęciem rozgrywki należy dwie wierzchnie karty Artefaktów z talii wyłożyć na stół awersem do góry.
– W dowolnym momencie, gdy Artefakt zostaje dobrany, należy w jego miejsce wyłożyć nowy z wierzchu talii.
Zdobywanie kart Artefaktów
– Gdy wygrasz dowolną konfrontację (oprócz Władzy), zamiast wykonać stowarzyszony z nią efekt, możesz dobrać 1 kartę Artefaktu spośród wyłożonych na stole lub wierzchnią kartę z talii.
– Alternatywną metodą zdobycia Artefaktów jest użycie zdolności Jednostki Podstawowej Artemistrz. Grając w dodatek Artefakty, możecie użyć w swoim zestawie tej karty lub nie - wedle uznania. Sugeruje się zagranie z Artemistrzem w pierwszej rozgrywce z dodatkiem.

Limit Artefaktów

– Naraz możesz mieć maksymalnie 2 Artefakty. Jeśli dobierasz Artefakt, a masz już 2, wówczas 1 musisz odrzucić, aby zachować limit.
– Karty Artefaktów są niejawne i trzymane na rękach graczy. Oznacza to, że polecenia kart odnoszące się do kart na ręce, działają także na Artefakty.
Zagrywanie artefaktów
– Każdy Artefakt zawiera w opisie, kiedy można go zagrać. Wszystkie Artefakty są jednorazowe.
– Artefakty z symbolem strzałki można zagrać natychmiast w momencie dobrania. Jeżeli działanie tak zagranego Artefaktu wpływa na jakieś Jednostki, efekt ów ogranicza się do Strefy, która spowodowała jego dobranie.

Przykład: gracz wygrywa konfrontację na Podstęp i zamiast zamieniać Jednostki decyduje się dobrać jeden z Artefaktów wyłożonych na stole. Dobiera Pomroczną świecę i używa jej natychmiast, ponieważ posiada ona symbol strzałki. Może dzięki temu Artefaktowi dołączyć żeton do Jednostki, ale tylko w stree w której wygrał Podstęp (ponieważ to ta Strefa spowodowała dobranie Artefaktu).

Konflikty czasowe

Jeśli wystąpi konflikt czasowy w zastosowaniu efektów kart, należy uznać że karty Artefaktów mają najwyższą rangę. Tym samym priorytety działania zdolności wyglądają następująco:
Artefakt -> Przywilej -> Jednostka -> Misja -> Wpływ -> Inne.
Jeśli dalej występuje konflikt czasowy, gracze powinni wprowadzić w  życie efekty kart zgodnie z kolejnością Dworu.

Dodatkowe karty

Dodatek ten wprowadza nowe Jednostki Elitarne i Przywilej. Mogą one wejść do gry tylko, jeśli używacie dodatku Artefakty.