fbpx

Konkurs

Konkurs na dobry start

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach 22.09.2020 - 01.10.2020, na stronie https://whatthefrog.pl/fundujemy/tsukuyumi/. Właściwa strona docelowa zostanie uruchomiona 22.09.2020 roku.
1.1 Organizatorem konkursu jest wydawnictwo  What The Frog zarejestrowane jako Dimundi sp. z o.o. z siedzibą ul. Wały Piastowskie 1/1508 80-855 Gdańsk, KRS: 0000638305 NIP: 5833215709, zwane dalej Organizatorem. Organizator jest również Administratorem danych osobowych.

2. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
2.1 Zakupienie na stronie kompanii,  w okresie od 22-09-2020 10:00 do 23-09-2020 23:59, gry Tsukuyumi wraz z dodatkiem Dark Crusade jako oddzielne produkty lub w zestawie What, Yaga bądź Abyssal. Zakup nie może być anonimowy, należy założyć konto.
2.2 Opłacenie zamówienia do dnia 25.09.2020, decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe.
2.3 Opublikowanie w dniu 1.10.2020 roku o godzinie 23:06, komentarza o treści "Tsukuyumi Full Moon", pod aktualnością dotyczącą konkursu na stronie kampanii. Uczestnik konkursu może opublikować maksymalnie 5 takich komentarzy. Komentarze, które będą odpowiedziami do innych komentarzy nie będą brane pod uwagę. Link do aktualności: https://whatthefrog.pl/aktualizacja/konkurs-na-dobry-start/.

3. Konkurs wygrywa osoba, która spełni wszystkie wymagania opisane w punkcie 2 oraz jako pierwsza opublikuje komentarz opisany w punkcie 2.3.
3.1 Zwycięzca konkursu zostanie podany przez Organizatora na stronie aktualności kampanii.
3.2 Opublikowanie komentarza przed datą opisaną w pkt.2.3 nie dyskwalifikuje uczestnika, pod warunkiem, że nie przekroczy limitu 5 komentarzy o treści "Tsukuyumi Full Moon" opublikowanych 1.10.2020.
3.3 Komentarze o treści innej niż "Tsukuyumi Full Moon" nie będą brane pod uwagę. Wielkość liter również ma znaczenie!
3.4 Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia przez Organizatora zwycięzcy konkursu, na konto z którego dokonano wpłaty za grę.
3.5 Obowiązuje czas oraz strefa czasowa serwera na którym uruchomiona jest strona whatthefrog.pl. Czas publikacji komentarzy będzie podany z rozdzielczością 1 sekunda. Kolejność wyświetlania się komentarzy oznacza kolejność ich rejestracji w bazie danych i jest wiążąca jako moment opublikowania komentarza. Wygrywa pierwszy na liście komentarz którego godzina rejestracji nie będzie wcześniejsza niż 1.10.2020 23:06.

4. Nagrodą w konkursie jest zwrot kosztów w kwocie 239 zł brutto.
4.1 Zwycięzca jest tylko jeden.

5. W przypadku awarii serwera trwającej nieprzerwanie od 1.10.2020 23:05 do 1.10.2020 23:59, konkurs zostanie przesunięty na inny termin, którego data zostanie ogłoszona jako załącznik do tego regulaminu.
5.1 Przez awarię serwera rozumiemy całkowity brak dostępu do zasobów wynikający z awarii sprzętu, infrastruktury bądź oprogramowania. Jeżeli w okresie opisanym w pkt 5. nie pojawi się żaden komentarz na stronie z aktualizacjami kampanii, wówczas traktujemy sytuację jako wystąpienie awarii.
5.2 Obciążenie serwera powodujące opóźnienia czy chwilowy brak dostępu nie jest traktowany jako awaria.
5.3 Protesty i uwagi odnośnie wyników przyjmujemy do 24 godzin od pojawienia się oficjalnych wyników konkursu, w formie elektronicznej na adres biuro@whatthefrog.pl


Tsukuyumi – Full Moon Down, Made by Felix Mertikat under license from King Racoon Games
Copyright (c) for the Polish edition by Dimundi sp. z o.o., 2020, Wydawnictwo WhatTheFrog